Publicacions en què col·labora amb Julia Sanz Repetto (3)