Publicacions en què col·labora amb Bruno David Lourenço Paiva (3)