Publicacions en què col·labora amb ROSITA MARLENE CASTILLO LOJA (1)