Publicacions en què col·labora amb Raúl Ortiz de Lejarazu Leonardo (4)

2012

  1. Beneficial role of endogenous immunoglobulin subclasses and isotypes in septic shock

    Journal of Critical Care, Vol. 27, Núm. 6, pp. 616-622