Publicacions en què col·labora amb Caridad Zazo (6)