Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Lawrence Berkeley National Laboratory (68)