Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Xi'an Jiaotong University (3)