Publicacions en què col·labora amb Sara Mayo Prieto (3)

2017

  1. Trichoderma species as biocontrol agents in legumes

    Legumes for Global Food Security (Nova Science Publishers, Inc.), pp. 73-100