Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Wuhan University of Technology (1)