Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Instituto de Óptica Daza de Valdés (5)

1998

  1. A laser Raman study of multiphase Co-Bi-Mo oxide catalysts

    Spectroscopy Letters, Vol. 31, Núm. 6, pp. 1299-1311

1994

  1. A laser Raman spectroscopy study of molybdenum oxide supported on alumina and titania

    Spectrochimica Acta Part A: Molecular Spectroscopy, Vol. 50, Núm. 13, pp. 2215-2221