Publicacions en què col·labora amb Joaquín Gorrochategui Churruca (1)