Design of robust controllers for a milk of lime blending tank

  1. Tadeo, F.
  2. Vega, P.
Actes:
IEE Conference Publication

ISSN: 0537-9989

Any de publicació: 1996

Pàgines: 799-804

Tipus: Aportació congrés