Design of robust controllers for a milk of lime blending tank

  1. Tadeo, F.
  2. Vega, P.
Actas:
IEE Conference Publication

ISSN: 0537-9989

Ano de publicación: 1996

Páxinas: 799-804

Tipo: Achega congreso