School effectiveness and PISA tests. Factors of school success

  1. Frade-Martínez, C.
  2. Olmos-Migueláñez, S.
  3. Gamazo, A.
Actes:
ACM International Conference Proceeding Series

ISBN: 9781450388504

Any de publicació: 2020

Pàgines: 1026-1030

Tipus: Aportació congrés

DOI: 10.1145/3434780.3436623 GOOGLE SCHOLAR