In Planta Gene Expression Analysis and Colonization of Fusarium oxysporum

  1. Castillo, V.C.-D.
  2. Benito, E.P.
  3. Díaz-Mínguez, J.M.
Col·lecció de llibres:
Methods in Molecular Biology

ISSN: 1940-6029 1064-3745

Any de publicació: 2022

Volum: 2391

Pàgines: 139-152

Tipus: Capítol de llibre

DOI: 10.1007/978-1-0716-1795-3_12 GOOGLE SCHOLAR