In Planta Gene Expression Analysis and Colonization of Fusarium oxysporum

  1. Castillo, V.C.-D.
  2. Benito, E.P.
  3. Díaz-Mínguez, J.M.
Colección de libros:
Methods in Molecular Biology

ISSN: 1940-6029 1064-3745

Ano de publicación: 2022

Volume: 2391

Páxinas: 139-152

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-1-0716-1795-3_12 GOOGLE SCHOLAR