L’evolució en condicions d’insularitatestudi genètic i demogràfic de la biodiversitat de les poblacions de sargantanes balears

  1. B. Terrasa Lozano
  2. Antonia Picornell Rigo
  3. José Aurelio Castro Ocón
  4. R. Brown
  5. Valentín Pérez Mellado
  6. Maria Misericòrdia Ramon Juanpere
Buch:
IV Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears: Can Tàpera (Palma), 1, 2 i 3 de desembre 2004 i Museu de Menorca (Maó), 16-17 de desembre 2004
  1. Guillem Xavier Pons Buades (ed. lit.)

Verlag: Societat d'Història Natural de les Balears

ISBN: 84-96376-11-7

Datum der Publikation: 2004

Seiten: 137

Kongress: Jornades del Medi Ambient de les Illes Balears (4. 2004. Palma)

Art: Konferenz-Beitrag