L’evolució en condicions d’insularitatestudi genètic i demogràfic de la biodiversitat de les poblacions de sargantanes balears

  1. B. Terrasa Lozano
  2. Antonia Picornell Rigo
  3. José Aurelio Castro Ocón
  4. R. Brown
  5. Valentín Pérez Mellado
  6. Maria Misericòrdia Ramon Juanpere
Book:
IV Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears: Can Tàpera (Palma), 1, 2 i 3 de desembre 2004 i Museu de Menorca (Maó), 16-17 de desembre 2004
  1. Guillem Xavier Pons Buades (ed. lit.)

Publisher: Societat d'Història Natural de les Balears

ISBN: 84-96376-11-7

Year of publication: 2004

Pages: 137

Congress: Jornades del Medi Ambient de les Illes Balears (4. 2004. Palma)

Type: Conference paper