Local market models

  1. Gazafroudi, A.S.
  2. Khajeh, H.
  3. Shafie-Khah, M.
  4. Laaksonen, H.
  5. Corchado, J.M.
Llibre:
Local Electricity Markets

ISBN: 9780128200742

Any de publicació: 2021

Pàgines: 79-90

Tipus: Capítol de llibre

DOI: 10.1016/B978-0-12-820074-2.00010-1 GOOGLE SCHOLAR