Local market models

  1. Gazafroudi, A.S.
  2. Khajeh, H.
  3. Shafie-Khah, M.
  4. Laaksonen, H.
  5. Corchado, J.M.
Libro:
Local Electricity Markets

ISBN: 9780128200742

Ano de publicación: 2021

Páxinas: 79-90

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1016/B978-0-12-820074-2.00010-1 GOOGLE SCHOLAR