Understanding Engineering Real Projects as an Innovative Learning Activity: A Case Study in the Bachelor’s Degree in Electrical Engineering

  1. Sáez Blázquez, C.
  2. Martín Nieto, I.
  3. Maté-González, M.Á.
  4. Nuño Villanueva, N.
  5. Farfán Martín, A.
Colección de libros:
Lecture Notes in Educational Technology

ISSN: 2196-4971 2196-4963

Ano de publicación: 2023

Páxinas: 126-134

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-981-99-0942-1_12 GOOGLE SCHOLAR