TEEM 2022 Preface

  1. García-Peñalvo, F.J.
  2. García-Holgado, A.
Col·lecció de llibres:
Lecture Notes in Educational Technology

ISSN: 2196-4971 2196-4963

Any de publicació: 2023

Pàgines: v-vi

Tipus: Editorial