TEEM 2022 Preface

  1. García-Peñalvo, F.J.
  2. García-Holgado, A.
Colección de libros:
Lecture Notes in Educational Technology

ISSN: 2196-4971 2196-4963

Ano de publicación: 2023

Páxinas: v-vi

Tipo: Editorial