Preface

  1. Ossowski, S.
  2. Analide, C.
  3. Chamoso, P.
  4. Rodríguez, S.
  5. Sitek, P.
  6. Marreiros, G.
Colección de libros:
Lecture Notes in Networks and Systems

ISSN: 2367-3389 2367-3370

ISBN: 9783031383328

Ano de publicación: 2023

Volume: 740 LNNS

Páxinas: v-vi

Tipo: Editorial