Departament: Hª DEL ARTE - BELLAS ARTES

Àrea: Història de l'Art

Grup d'investigació: ARTE Y PATRIMONIO UNIVERSITARIO

Correu: ismaelmontmunoz@usal.es