Publicacions en què col·labora amb ANTONIO CASASECA CASASECA (1)

2013

  1. La imagen del poder, el poder de la imagen

    Universidad de Salamanca