Departament: LENGUA ESPAÑOLA

Àrea: Llengua Espanyola

Grup d'investigació: GRUPO PARA EL ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA Y VARIACIÓN DEL ESPAÑOL

Correu: jabartol@usal.es