Departament: DERECHO PRIVADO

Escola de doctorat: DERECHO PRIVADO

Àrea: Dret Civil

Grup d'investigació: PERSONA Y CONSUMO. PROTECCIÓN DE COLECTIVOS VULNERABLES

Correu: etorrelles@usal.es

Doctora per la Universitat de Lleida amb la tesi El Usufructo de cosas consumibles (análisis del art.482 CC) 1999. Dirigida per Dr/a. Carlos J. Maluquer de Motes Bernet.