Publicacions en què col·labora amb Fàtima Bosch Tubert (1)