Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Nankai University (4)

2006

  1. Farnesyltransferase inhibitors reverse taxane resistance

    Cancer Research, Vol. 66, Núm. 17, pp. 8838-8846