Effect of production system, organic vs conventional, on antioxidant capacity of sheep milk

  1. Revillai, Isabel
  2. Palacios, Carlos
  3. Hidalgo, Cristina
  4. Alvarez, Ramon
  5. Rodriguez, Pilar
Colección de libros:
TACKLING THE FUTURE CHALLENGES OF ORGANIC ANIMAL HUSBANDRY
  1. Rahmann, G (coord.)
  2. Godinho, D (coord.)

ISSN: 0376-0723

ISBN: 978-3-86576-094-4

Ano de publicación: 2012

Volume: 362

Páxinas: 233-236

Congreso: 2nd Organic Animal Husbandry Conference on Tackling the Future Challenges of Organic Animal Hosbandry

Tipo: Achega congreso