Publicacións (74) Publicacións de María Concepción Lillo Delgado