Publicacions en què col·labora amb Isabel Cristina Fernandes Rodrigues Ferreira (123)